Tài liệu liên quan

     

    TRUNG TÂM CHỐNG ĐỘC - BỆNH VIỆN BẠCH MAI

    Địa chỉ: Trung tâm chống độc Bệnh Viện Bạch Mai, Nhà A9, số 78 đường Giải Phóng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

    Điện thoại: 04.869.3731 số máy lẻ 6821  Fax:04.8686.774

    Website được thiết kế bởi